0

เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

2023-01-31 07:33:25 ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ » 0 109

เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ ทางโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา ได้เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

อนุบาลเตรียม  
   - รับตั้งแต่ 2 ขวบ 6 เดือน เป็นต้นไป
อนุบาล 1         
   - 16 พฤษภาคม 2562 ถึง 15 พฤษภาคม 2563
ประถมศึกษา
   - 16 พฤษภาคม 2558 ถึง 15 พฤษภาคม 2559


เเถมหลักสูตรเน้นๆ ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ เพื่อนเสริมทักษะการใช้ภาษาให้ดียิ่งขึ้น และกิจกรรมเสริมบูรณาการอื่นมากมาย 

เอกสารประกอบการรับสมัคร
ใบสมัคร
   - ใบสมัครเรียน อนุบาล << คลิ๊ก
   - ใบสมัครเรียน ประถมศึกษา 
<< คลิ๊ก
   - รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
   - สำเนาสูติบัตรจำนวน 2 ฉบับ
   - สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ
   - สำเนาทะเบียนบ้านของบิดาและมารดา อย่างละ 2 ฉบับ
   - สำเนาบัตรประชาชนของบิดาและมารดา อย่างละ 2 ฉบับ
   - หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)


สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 038-026-411
และเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้ที่ ห้องธุรการ เวลา 08.30-16.00 น. ในวันเวลาราชการ หรือติดตามเฟสบุ๊ค โรงเรียน อยู่เมืองแกลงวิทยา และเว็บไซต์โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา https://www.yoomuangklangwittayaschool.ac.th/