0

สัญลักษณ์โรงเรียน

สัญลักษณ์ของโรงเรียน


ชื่อโรงเรียนภาษาไทย  :  โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา

ภาษาอังกฤษ  :  YOO  MUANG  KLANG  WITTAYA  SCHOOL


สีประจำโรงเรียน : ฟ้า/ม่วง

สีฟ้า แปลว่า “ความสดใส”

สีม่วง แปลว่า “ความคิดสร้างสรรค์”

ต้นไม้ประจำโรงเรียน : ต้นจำปี

คำขวัญ ของโรงเรียน เรียนอย่างมีความสุข ปลูกจิตอาสา รู้คุณค่าถิ่นฐาน น้อมนำความพอเพียง

ปรัชญา ของโรงเรียน : ททมาโน ปิโยโหติ ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก