0

วันพืชมงคลที่ 17 พฤษภาคม 2566

2023-05-17 11:56:35 ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ » 0 11
วันพืชมงคล 2566 นี้ ตรงกับวันพุธที่ 17 พ.ค. 66 ถือเป็นพระราชพิธีสำคัญเพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเกษตรกรของชาติ โดยมี 2 พระราชพิธีที่ทำรวมกัน คือ พระราชพิธีพืชมงคล อันเป็นพิธีสงฆ์ ซึ่งจะประกอบพระราชพิธีวันแรกในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และ พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ อันเป็นพิธีพราหมณ์ ซึ่งจะประกอบพระราชพิธี ณ มณฑลพิธีสนามหลวง
 
พระราชพิธีพืชมงคล เป็นพิธีทำขวัญเมล็ดพืชพันธุ์ต่าง ๆ เช่น ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเหนียว ข้าวฟ่าง ข้าวโพด ถั่ว งา เผือก มัน เป็นต้น ซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่จะให้เมล็ดพันธุ์เหล่านั้นปราศจากโรคภัยและอุดมสมบูรณ์เจริญงอกงาม
  พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็นพิธีเริ่มต้นการไถนาและหว่านเมล็ดข้าว เพื่อเป็นสัญญาณบอกว่าฤดูกาลแห่งการทำนาและเพาะปลูกได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม คลิก https://www.moac.go.th/royal_ploughing-history