0

ภาพบรรยากาศเปิดเทอมวันแรกของโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566