รั้วอยู่เมืองแกลงวิทยา ได้จัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง (Loy Krathong Festival) ให้กับเด็กๆ ระดับชั้นอนุบาล 1 - 3 เป็นการสืบสานวัฒนธรรมไทยที่ดีงาน พร้อมการแต่งตัวชุดไทยสวยๆๆจาก เด็
0

กิจกรรมประเพณีลอยกระทง (Loy Krathong Festival)

2022-11-11 18:36:09 ใน ข่าวสารและกิจกรรม » 0 89
กิจกรรมประเพณีลอยกระทง (Loy Krathong Festival)
LINE_ALBUM_ลอยกระทง_๒๒๑๑๑๑_36.jpg
LINE_ALBUM_ลอยกระทง_๒๒๑๑๑๑_35.jpg
LINE_ALBUM_ลอยกระทง_๒๒๑๑๑๑_34.jpg
LINE_ALBUM_ลอยกระทง_๒๒๑๑๑๑_33.jpg
LINE_ALBUM_ลอยกระทง_๒๒๑๑๑๑_32.jpg
LINE_ALBUM_ลอยกระทง_๒๒๑๑๑๑_31.jpg
LINE_ALBUM_ลอยกระทง_๒๒๑๑๑๑_30.jpg
LINE_ALBUM_ลอยกระทง_๒๒๑๑๑๑_29.jpg
LINE_ALBUM_ลอยกระทง_๒๒๑๑๑๑_28.jpg
LINE_ALBUM_ลอยกระทง_๒๒๑๑๑๑_27.jpg
LINE_ALBUM_ลอยกระทง_๒๒๑๑๑๑_26.jpg
LINE_ALBUM_ลอยกระทง_๒๒๑๑๑๑_25.jpg
LINE_ALBUM_ลอยกระทง_๒๒๑๑๑๑_24.jpg
LINE_ALBUM_ลอยกระทง_๒๒๑๑๑๑_23.jpg
LINE_ALBUM_ลอยกระทง_๒๒๑๑๑๑_22.jpg
LINE_ALBUM_ลอยกระทง_๒๒๑๑๑๑_21.jpg
LINE_ALBUM_ลอยกระทง_๒๒๑๑๑๑_20.jpg
LINE_ALBUM_ลอยกระทง_๒๒๑๑๑๑_19.jpg
LINE_ALBUM_ลอยกระทง_๒๒๑๑๑๑_18.jpg
LINE_ALBUM_ลอยกระทง_๒๒๑๑๑๑_17.jpg
LINE_ALBUM_ลอยกระทง_๒๒๑๑๑๑_16.jpg
LINE_ALBUM_ลอยกระทง_๒๒๑๑๑๑_15.jpg
LINE_ALBUM_ลอยกระทง_๒๒๑๑๑๑_14.jpg
LINE_ALBUM_ลอยกระทง_๒๒๑๑๑๑_13.jpg
LINE_ALBUM_ลอยกระทง_๒๒๑๑๑๑_12.jpg
LINE_ALBUM_ลอยกระทง_๒๒๑๑๑๑_11.jpg
LINE_ALBUM_ลอยกระทง_๒๒๑๑๑๑_10.jpg
LINE_ALBUM_ลอยกระทง_๒๒๑๑๑๑_9.jpg
LINE_ALBUM_ลอยกระทง_๒๒๑๑๑๑_8.jpg
LINE_ALBUM_ลอยกระทง_๒๒๑๑๑๑_7.jpg
LINE_ALBUM_ลอยกระทง_๒๒๑๑๑๑_6.jpg
LINE_ALBUM_ลอยกระทง_๒๒๑๑๑๑_5.jpg
LINE_ALBUM_ลอยกระทง_๒๒๑๑๑๑_4.jpg
LINE_ALBUM_ลอยกระทง_๒๒๑๑๑๑_3.jpg
LINE_ALBUM_ลอยกระทง_๒๒๑๑๑๑_2.jpg
LINE_ALBUM_ลอยกระทง_๒๒๑๑๑๑_1.jpg
LINE_ALBUM_ลอยกระทง_๒๒๑๑๑๑_0.jpg
มีทั้งหมด : 37 ภาพ